Επαγγελματίες

Με σειρά καταχώρησης

Ανδρέας Γαλανής & Συνεργάτες

galanisandreasw

Σύμβουλοι επιχειρήσεων – CRM Consultants Είμαστε μια ομάδα επιστημόνων (οικονομολόγοι, μηχανικοί, νομικοί) με μόρφωση μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) ή διδακτορικού επιπέδου (PhD) […]

Εντυποδιανομές Αγρινίου

Εντυποδιανομές Αγρινίου

Ξυλουργικό εργαστήριο Νικολάου

nikolaouw

Μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή – Σχεδιασμός – Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση Η πολύχρονη πείρα συναντάται με την τεχνική […]

Π. ύψιλον Οπτική Επικοινωνία

pymy

Γραφιστικός σχεδιασμός,  μελέτη και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, συσκευασία, διαφημιστική προβολή, σχεδιασμός και επιμέλεια εκδόσεων, σχεδιασμός ιστοσελίδων,  διαδραστικά κινούμενα γραφικά graphic […]