Επαγγελματίες Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Με αλφαβητική σειρά

Ανδρέας Γαλανής & Συνεργάτες

galanisandreasw

Σύμβουλοι επιχειρήσεων – CRM Consultants Είμαστε μια ομάδα επιστημόνων (οικονομολόγοι, μηχανικοί, νομικοί) με μόρφωση μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) ή διδακτορικού επιπέδου (PhD) […]