TV Ειδήσεις Διαμαρτυρία των ΑΜΕΑ στο ΙΚΑ Αγρινίου [pics + video]

Διαμαρτυρία των ΑΜΕΑ στο ΙΚΑ Αγρινίου [pics + video]

YouTube Preview Image

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί άτομα με αναπηρία και μέλη του νομαρχιακού συλλόγου ατόμων με αναπηρία νομού Αιτωλοακαρνανίας «η Ελπίδα» στο ΚΕΠΑ που στεγάζεται στο υποκατάστημα του ΙΚΑ στο Αγρίνιο. Η διαμαρτυρία πραγματοποίηθηκε στο πλαίσιο πανελλήνιας κινητοποίησης σε όλες τις πόλεις της χώρας που λειτουργούν ΚΕΠΑ. Τα άτομα με αναπηρία διαμαρτύρονται πρωτίστως για τις μεγάλες λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ που συνδυάζονται με προσωρινή διακοπή των συντάξεων ή των επιδομάτων μέχρι να υπάρξει το αποτέλεσμα της επανεξέτασης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η ΕΛΠΙΔΑ» κ. Θεόδωρος Μαδιάς και άτομα με αναπηρία επέδωσαν στον προϊστάμενο του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους. Η απάντηση που πήραν τα άτομα με αναπηρία ήταν ότι το ψήφισμά τους θα προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η ΕΛΠΙΔΑ» Θ. Μαδιάς σε δηλώσεις του είπε πως η κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία αγγίζει τα όρια της βαρβαρότητας.

Δείτε αναλυτικά στο βίντεο όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η ΕΛΠΙΔΑ» Θ. Μαδιάς

Το πλαίσιο των αιτημάτων που τα άτομα με αναπηρία διεκδικούν την άμεση ικανοποίησή τους είναι τα ακόλουθα:
1. Για τους επί μήνες εγκλωβισμένους ΑμεΑ στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, των οποίων έχει διακοπεί η σύνταξη ή το επίδομα και για όσους από εδώ και στο εξής καταθέτουν αιτήσεις για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καθοριστεί με ρητό και σαφή τρόπο:
-η επαναχορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού, επιδόματος και οιοδήποτε επιδόματος αναπηρίας αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησής τους για επανεξέταση, δηλαδή για όσους μήνες βρίσκονται σε αναμονή και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους,
-Για όσους καταθέτουν από εδώ και στο εξής αίτηση επανεξέτασης για τη συνέχιση καταβολής προνοιακού επιδόματος ή σύνταξης αναπηρίας να οριστεί η αυτόματη ανανέωση της Γνωμάτευσης που έχει λήξει, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές και εκδοθεί η νέα Γνωμάτευση.
-Ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων για όσο χρόνο βρίσκονται στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς μετά το πρώτο εξάμηνο αναμονής στις λίστες των ΚΕΠΑ η υγειονομική κάλυψη αφορά αποκλειστικά τα φάρμακα και τις θεραπείες που απαιτούνται για την πρωτογενή πάθηση/αναπηρία.
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα η εξέταση όσων καταθέτουν αίτηση πρώτη φορά για την χορήγηση σύνταξης η προνοιακού επιδόματος/επιδόματος αναπηρίας με την παράλληλη επανεξέταση όσων έχει λήξει η γνωμάτευση αναπηρίας τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν οι επανεξεταζόμενοι σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
2. Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα :
-στη συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και με άλλες κατηγορίες αναπηρίας σοβαρές και μη αναστρέψιμες, διότι παρατηρείται γενικευμένο το φαινόμενο οι Υγειονομικές Επιτροπές να χορηγούν γνωματεύσεις με λήξη της ισχύς τους σε ένα χρόνο για παθήσεις και αναπηρίες μη αναστρέψιμες όπως είναι ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης και άλλες. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι φανερό ότι φορτώνουν αναίτια το σύστημα πιστοποίησης και αυξάνουν το χρόνο αναμονής για την εξέταση των ατόμων με αναπηρία με όλες τις γνωστές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή αυτών και των οικογενειών τους.
-στην αναθεώρηση – συμπλήρωση σημαντικών κεφαλαίων του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, βάσει σύγχρονων επιστημονικών και ιατρικών δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι ο νέος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας έχει ελλείψεις και δεν αναφέρεται σε σειρά σπάνιων παθήσεων, ενώ βασίζεται και σε αντιεπιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν στις σύγχρονες εξελίξεις.
3. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους κύριου οργανισμούς σχεδιασμού εφαρμογής και υλοποίησης κοινωνικών και ασφαλιστικών πολιτικών για την αναπηρία.
4. Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3863 προκειμένου:
-η νέα γνωμάτευση αναπηρίας να εξασφαλίζει, βάσει και της φιλοσοφίας στην οποία στηρίζεται ο νόμος, ενιαία υγειονομική κρίση για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές, ώστε το άτομο με αναπηρία να μην υπόκειται αναίτια σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης.
-θεσμική διάταξη, μέσω της οποίας, η ενιαία υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑ θα ισχύει για κάθε οικονομική και κοινωνική παροχή, και μέσω της οποίας θα ορίζεται ότι κατισχύουν προϊσχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.
-να εκπονηθούν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, βάσει των οποίων θα εκπαιδεύονται οι γιατροί του Ειδικού Σώματος, και τα οποία θα ανανεώνονται βάσει των αναγκαίων επικαιροποιήσεων του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών αναπηρίας, όπως και σύσταση και λειτουργία της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης της εκπαίδευσης των ιατρών στην οποία συμμετέχει θεσμικά η Ε.Σ.ΑμεΑ. Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες οι γιατροί προχωρούν σε δική τους εκτίμηση και δεν αποδίδουν τα ποσοστά που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 1506/ΤΒ΄/4-5-2012.
5. Ειδική μέριμνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι κάτοικοι ΑμεΑ, που διαβιούν σε νησιά τα οποία δεν διαθέτουν Διευθύνσεις ΚΕΠΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έως ότου ληφθούν οριστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του θέματος (π.χ. ίδρυση Διεύθυνση ΚΕΠΑ, σύστημα κατ’ οίκον υγειονομικής εξέτασης κ.λπ) θα πρέπει το κόστος να καλύπτεται από μέρους της Πολιτείας.
6. Θεσμική πρόβλεψη για την υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών να προβαίνουν σε κατ’ οίκον εξέταση εκείνων των ατόμων με αναπηρία που αποδεδειγμένα και αντικειμενικά δεν μπορούν να μεταβούν εξαιτίας της βαρύτητας της αναπηρίας τους στις Διευθύνσεις των ΚΕΠΑ. Έως και την κατάρτιση σαφούς θεσμικού πλαισίου για την εξέταση κατ’ οίκον προτείνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του εξεταζόμενου να μεταβαίνει στην οικία του, ιατρός εξειδικευμένος της ανάλογης αναπηρίας/πάθησης και σε συνάρτηση με τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου να αποφασίζει για το προσδιορισμό του βαθμού αναπηρίας. Τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου για ευνόητους λόγους.
7. Μείωση του καθορισμένου αριθμού αιτήσεων (15) που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία αναπηρίας προκειμένου να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους , εφόσον ο χρόνος συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού δημιουργεί χρονοβόρες καθυστερήσεις. Αναφερόμαστε σε κατηγορίες αναπηρίας οι οποίες δεν είναι διαδεδομένες στον πληθυσμό, και ως εκ τούτου ο αριθμός 15 είναι μεγάλος.
8. Κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας για τη χορήγηση σύνταξης και χορήγησης προνοιακών επιδομάτων και πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας.
9. Αυτόματη οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας, εφόσον η κατηγορία αναπηρίας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και ο βαθμός αναπηρίας έχει προσδιοριστεί στο 80%. Το μέτρο μπορεί να οδηγήσει στην αποφόρτιση του συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας.
10. Κατάργηση του μέτρου της καταβολής του ποσού των 46,14€ από μέρους των αιτούντων αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο την παρούσα οικονομική περίοδο συρρίκνωσης των εισοδημάτων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού. Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των 46.14€ σε όσους ενίστανται στο αποτέλεσμα της Α/Βάθμιας Επιτροπής και προσφεύγουν στη Β/Βάθμια αποτελεί βάρβαρο και εγκληματικό οικονομικό μέτρο για τους φτωχότερους των φτωχών της χώρας μας.